Deze site bevat de informatie die de op 23 april 2017 overleden historicus en genealoog Otto Roemeling gedurende tientallen jaren van archiefonderzoek bij elkaar gebracht heeft over de heiligen en geestelijken van alle kerken in Friesland, Groningen en Drenthe vanaf hun stichting tot kort na de Reformatie.  
 
Otto Derk Jan Roemeling werd op 30 november 1937 geboren in het Friese Beetsterzwaag. Na een studie economie was hij werkzaam in Leeuwarden als ziekenhuisdirecteur. Daarnaast haalde hij veel voldoening uit het doen van historisch onderzoek. Al in de jaren zestig en zeventig was het zijn passie om alle mogelijke gegevens over de Kerk in de drie noordelijke provincies uit de bronnen naar boven te halen en systematisch te toetsen. Het ging hem in het bijzonder om de patroonheiligen en priesters. Nadat hij er al een reeks artikelen over had geschreven, heeft hij na zijn pensionering het verzamelde materiaal uitgewerkt in een proefschrift onder de titel Heiligen en Heren. Studies over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 1600, waarop hij eind 2013 in Leiden is gepromoveerd. Promotor was prof. dr. J.A. (Hans) Mol.  
 
Na zijn promotie heeft hij zich gewijd aan het aanvullen en voor digitale publicatie klaar maken van zijn gegevensbestand voor Groningen en Drenthe, als pendant van het als bijlage 1 bij de dissertatie aangeboden Friese corpus. Niettegenstaande een zwaar fysiek ongemak is hij daar uiteindelijk in geslaagd. Eind 2016 had hij de tekst voor correctie gereed. Hij had gehoopt dit eind 2017 zelf de wereld in te kunnen brengen, om het samen met het Friese materiaal voor raadpleging op internet te kunnen aanbieden. Zijn overlijden heeft dat echter verhinderd. Hans Mol en Gilles de Langen hebben toen de eindredactie op zich genomen. De opname in een viewer is verzorgd door Johan Feikens en Derk Drukker van de Fryske Akademy. 
 
In beginsel gaat het om twee aparte bestanden. De eerste en oudste is Patroonheiligen en priesters in de middeleeuwse parochies van Friesland tot 1600. De tweede is die van Patroonheiligen, priesters en predikanten in Groningen en Drenthe tot omstreeks 1640. Ze zijn hierna apart ingeleid. Men vindt ze tevens in een downloadbaar pdf-format op deze site aangeboden. Verder treft men daar op dezelfde manier toegankelijk gemaakt het proefschrift van Otto Roemeling, en een toelichting op het werk van Roemeling door Hans Mol en Gilles de Langen in een artikel, verschenen in het tijdschrift Groninger Kerken van 2019. 
 
Voor de directe toegang tot de samengevoegde bestanden via de plaatsnamen of via de kaart, klik op deze knop.